Privacy beleid

Privacy Policy

Pedicuresalon Marion verwerkt alleen persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Geboortedatum en geslacht
  • Telefoonnummer en E-mailadres
  • Gedepersonaliseerde foto’s van een behandeling
  • Gegevens over uw gezondheid indien van toepassing

Pedicuresalon Marion verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinde:

  • Het uitdraaien van een factuur
  • Het bijhouden van de uitgevoerde behandeling en/of gekochte goederen
  • Contact met u opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Gegevens over uw gezondheid kunnen van toepassing zijn als u bijvoorbeeld diabetische, reumatische of eventueel een andere aandoening heeft die belangrijk zijn voor de behandeling.

Pedicuresalon Marion zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Onze bewaartermijn isĀ 7 jaar na laatste behandeling en/of aankoop

Pedicuresalon Marion verstrekt uw gegevens niet aan derden.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te rectificeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, rectificatie of verwijdering sturen naar mariontebrake@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan,vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Pedicuresalon Marion zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Pedicuresalon Marion neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u een klacht hebt of de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, meld het dan via mairiontebrake@gmail.com.